Přihlásit se

Osoba: Daniel Rolínek, Jezdecký klub Tachov - Vilémov (MD0054), D, D1755

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty