Přihlásit se

Osoba: Hana Jarolímová, Stáj Pavel Jarolím (MB0247), B, D1840

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Pavel Jarolím - jezdec

Koně

Subjekty