Přihlásit se

Osoba: Kristýna Hofmeisterová, Jezdecký klub Tachov (MD0015), D, D1852

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná

Koně

Subjekty