Přihlásit se

Osoba: Julie Králová, Stáj Cornet (MD0208), D, D1861

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty