Přihlásit se

Osoba: Petra Krebsová, Jezdecký klub Staré Sedlo (MD0234), D, D1899

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Staré Sedlo - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty