Přihlásit se

Osoba: Nikita Kodadová, JK K+ K Agro chov koní Svržno (MD0043), D, D1910

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty