Přihlásit se

Osoba: Kateřina Kolísková, Jezdecký klub Staré Sedlo (MD0234), D, D1962

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná

Koně

Subjekty