Přihlásit se

Osoba: Barbora Šmídková, Sportovní stáj VLK (MD0187), D, D1974

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (62)

Koně

Subjekty