Přihlásit se

Osoba: Helena Bečvářová, Sportovní stáj Hyršov z.s. (MD0204), D, D1981

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty