Přihlásit se

Osoba: Veronika Vernerová, Stáj HONVER Levonice, z.s (ME0218), E, E0131

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty