Přihlásit se

Osoba: Martina Studničková, JS Vrchovany-Obrok,z.s. (ME0018), E, E0242

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty