Přihlásit se

Osoba: Jan Chýle, Sportovní stáj Chýle (ME0012), E, E0251

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stylový komisař - Skoky
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty