Přihlásit se

Osoba: Martin Šlechta, Stáj Šlechta (ME0146), E, E0689

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 5/7
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj Šlechta - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (20)

Koně

Subjekty