Přihlásit se

Osoba: Venuše Antoniszynová, Jezdecký klub Exkalibur Veltěže (ME0180), E, E0714

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Specialista
Steward - Skoky, Národní
Stylový komisař - Skoky

Koně

Subjekty