Přihlásit se

Osoba: Venuše Antoniszynová, Jezdecký klub Exkalibur Veltěže (ME0180), E, E0714

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Specialista
Steward - Skoky, Národní
Stylový komisař - Skoky
Garant - Závěrečné zkoušky rozhodčích - 3/3
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Exkalibur Veltěže - jezdec

Koně

Subjekty