Přihlásit se

Osoba: Pavel Liška, Liška Dressage (MA0289), A, E0816

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Liška Dressage - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty