Přihlásit se

Osoba: Aleš Daněk, JK Záhořany (MB0344), B, E0829

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec, Sportovní zástupce
JK Záhořany - korespondent, jezdec, sportovní zástupce

Koně

Subjekty