Přihlásit se

Osoba: Marek Zeman, Jezdecký klub Libertas Ústí nad Labem, z.s. (ME0199), E, E0845

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Libertas Ústí nad Labem, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty