Přihlásit se

Osoba: Nikola Bieliková, Jezdecký klub Exkalibur Veltěže (ME0180), E, E0891

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty