Přihlásit se

Osoba: Nikola Bieliková, Jezdecký klub Exkalibur Veltěže (ME0180), E, E0891

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty