Přihlásit se

Osoba: Renata Vlková, Spolek Stáje U Lucky (ME0197), E, E0957

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/3

Koně

Subjekty