Přihlásit se

Osoba: Pavlína Bieliková, Jezdecký klub Exkalibur Veltěže (ME0180), E, E1150

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty