Přihlásit se

Osoba: Jana Němcová Volejníková, Jezdecký klub Libertas Ústí nad Labem, z.s. (ME0199), E, E1177

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Libertas Ústí nad Labem, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty