Přihlásit se

Osoba: Tereza Karlíková, JK Teplice - Doubravice (ME0009), E, E1199

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JK Teplice - Doubravice - korespondent

Koně

Subjekty