Přihlásit se

Osoba: Nela Šlechtová, Stáj Šlechta (ME0146), E, E1208

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 6/6
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty