Přihlásit se

Osoba: Nikola Havránková, JS Ellhorses s.r.o. (MB0508), B, E1244

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JS Ellhorses s.r.o. - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty