Přihlásit se

Osoba: Petr Netušil, Stáj Petr Netušil (ME0292), E, E1342

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Stáj Marek, z.s. - jezdec
Stáj Petr Netušil - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty