Přihlásit se

Osoba: Blanka Vajrychová, Jezdecký klub Roudníky, z.s. (ME0145), E, E1360

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty