Přihlásit se

Osoba: Renata Vajrychová, Jezdecký klub Roudníky, z.s. (ME0145), E, E1361

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Roudníky, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty