Přihlásit se

Osoba: Renata Vajrychová, FARMA-SIXTA, s.r.o. (ME0290), E, E1361

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty