Přihlásit se

Osoba: Michal Pešout, Spolek Stáje Čeřeniště (ME0171), E, E1450

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 10/11
Role v JIS
Korespondent
Spolek Stáje Čeřeniště - korespondent
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty