Přihlásit se

Osoba: Daniela Kryspínová, Petra Charvátová (MB0460), B, E1570

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Petra Charvátová - jezdec

Koně

Subjekty