Přihlásit se

Osoba: Simona Bozděchová, JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089), V, E1592

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s - jezdec

Koně

Subjekty