Přihlásit se

Osoba: Eva Kratochvílová, Stáj Petr Netušil (ME0292), E, E1705

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty