Přihlásit se

Osoba: František Stružinský, JUMP FOR JOY z.s. (MK0080), K, E1779

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JUMP FOR JOY z.s. - jezdec

Koně

Subjekty