Přihlásit se

Osoba: Natalie Veberová, Parkur klub Děčín (ME0114), E, E1793

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty