Přihlásit se

Osoba: Martina Čermáková, Petr Čermák (ME0300), E, E1899

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Petr Čermák - korespondent

Koně

Subjekty