Přihlásit se

Osoba: Marie Lumbachová, Jezdecká stáj U ryzáčka, z.s. (ME0075), E, E2050

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty