Přihlásit se

Osoba: Adriana Křížová, Stáj Židovice (ME0147), E, E2067

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Židovice - jezdec
Oblíbené závody (20)

Koně

Subjekty