Přihlásit se

Osoba: Adéla Pačesová, Stáje Vodochody, z.s. (ME0169), E, E2094

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty