Přihlásit se

Osoba: Jiří Skřivan, Stáj Manon - Jiří Skřivan (MF0016), F, F0031

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný

Koně

Subjekty