Přihlásit se

Osoba: Adolf Janko, Transagro, s.r.o (MF0040), F, F0101

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Role v JIS
Korespondent
Transagro, s.r.o - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty