Přihlásit se

Osoba: Radka Sehnalová, JK Mira z.s (MF0036), F, F0150

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 13/18
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec, Sportovní zástupce
JK Mira z.s - statutární zástupce, korespondent, jezdec, sportovní zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty