Přihlásit se

Osoba: Radka Sehnalová, JK Mira z.s (MF0036), F, F0150

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 5/6
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty