Přihlásit se

Osoba: Radek Housa, Stáj Housa (MB0156), B, F0548

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj Housa - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty