Přihlásit se

Osoba: Radek Šídlo, Jezdecký klub Prohorses, z.s. (MH0212), H, F0586

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty