Přihlásit se

Osoba: Radek Šídlo, Sportovní stáj Fryčovice (MH0032), H, F0586

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Sportovní stáj Fryčovice - jezdec

Koně

Subjekty