Přihlásit se

Osoba: Petr Tvarůžek, Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno (MF0292), F, F0872

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty