Přihlásit se

Osoba: Iva Hejlová, Jezdecký spolek Koně Úherčice (MF0426), F, F0909

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Spřežení, Základní
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 4/4
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký spolek Koně Úherčice - jezdec

Koně

Subjekty