Přihlásit se

Osoba: Zdeněk Žíla, ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140), L, F0969

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Stylový komisař - Skoky
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Vzdělávání - Hlavní komisař ZZVJ
S
Zlatý výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty