Přihlásit se

Osoba: Nina Černíková, Stáj Černíková, z.s. (MF0432), F, F1023

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj Černíková, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty