Přihlásit se

Osoba: Aleš Richter, JK Stáj Machovi (MF0285), F, F1103

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 6/6
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty