Přihlásit se

Osoba: Lukáš Sojka, Stáj Housa (MB0156), B, F1136

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy

Koně

Subjekty