Přihlásit se

Osoba: Lukáš Sojka, Jezdecký spolek - Královický dvůr (MB0438), B, F1136

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy

Koně

Subjekty