Přihlásit se

Osoba: Lukáš Sojka, Jezdecký spolek - Královický dvůr (MB0438), B, F1136

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Jezdecký spolek - Královický dvůr - korespondent
Stáj Housa - jezdec

Koně

Subjekty