Přihlásit se

Osoba: Jana Fatěnová, JS S+S Kroměříž, z.s. (ML0053), L, F1335

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JS S+S Kroměříž, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty