Přihlásit se

Osoba: Hana Straková, Sportovní stáj Hořátev - Nymburk, z.s. (MB0448), B, F1404

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty